ผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตของ CASA

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ผู้ประเมินที่ระบุไว้ด้านล่างคือห้องทดลองที่ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียวเท่านั้นในการประเมิน CASA

ผู้ประเมิน

GDS Ltd-กลุ่ม Aon
KPM
ความปลอดภัยของ Leviathan
กลุ่ม NCC
NST ไซเบอร์
Orange Cyberprotect แอฟริกาใต้ (Pty) Ltd
Prescient Security LLC
ความปลอดภัยของระบบ TAC
เยอรมนี