9648156041093573678
รับรองความปลอดภัยของ Google Play และระบบนิเวศของแอปในวงกว้างมากขึ้น App Defense Alliance มุ่งเน้นการปกป้องผู้ใช้ด้วยการป้องกันไม่ให้ภัยคุกคามเข้าถึงอุปกรณ์และปรับปรุงคุณภาพของแอปทั่วทั้งระบบนิเวศ
  • ปกป้องผู้ใช้ Android จากมัลแวร์และภัยคุกคามใหม่ๆ
  • เราทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในวงการซึ่งจะทํางานร่วมกันได้ดีขึ้นเมื่อทํางานร่วมกัน
  • ให้ความรู้นักพัฒนาแอปเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแนะนําด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
  • สร้างความโปร่งใสในการสร้างความน่าเชื่อถือและปรับปรุงคุณภาพในระบบนิเวศ
  • ปรับตัวตามภัยคุกคาม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่