App Defense Alliance

Đảm bảo sự an toàn của Google Play và hệ sinh thái ứng dụng rộng lớn hơn. App Defense Alliance tập trung vào việc bảo vệ người dùng bằng cách ngăn chặn các mối đe doạ tiếp cận thiết bị của họ và cải thiện chất lượng ứng dụng trên toàn hệ sinh thái.
  • Bảo vệ người dùng Android khỏi phần mềm độc hại và các mối đe doạ mới nổi
  • Cộng tác với các đối tác trong ngành, chúng ta bảo vệ tốt hơn khi hợp tác cùng nhau
  • Hướng dẫn nhà phát triển ứng dụng về các phương pháp hay nhất về bảo mật và quyền riêng tư
  • Cung cấp thông tin minh bạch để tạo dựng niềm tin và cải thiện chất lượng trên toàn hệ sinh thái
  • Thích ứng với các mối đe doạ, công nghệ và thay đổi trong ngành mới xuất hiện