Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

App Defense Alliance

Đảm bảo an toàn cho Google Play và hệ sinh thái ứng dụng rộng hơn. App Defense Alliance tập trung vào việc bảo vệ người dùng bằng cách ngăn chặn các mối đe dọa tiếp cận thiết bị của họ và cải thiện chất lượng ứng dụng trên toàn hệ sinh thái.
  • Bảo vệ người dùng Android khỏi phần mềm độc hại và các mối đe dọa mới xuất hiện
  • Cộng tác với các đối tác trong ngành, chúng tôi bảo vệ tốt hơn khi cộng tác
  • Hướng dẫn cho nhà phát triển ứng dụng về các phương pháp hay nhất về bảo mật và quyền riêng tư
  • Tạo sự minh bạch để tạo dựng niềm tin và cải thiện chất lượng trên hệ sinh thái
  • Thích ứng với các mối đe dọa, công nghệ và những thay đổi trong ngành