Giảm thiểu phần mềm độc hại

Tổng quan

Giảm thiểu phần mềm độc hại là sự hợp tác giữa Google, ESET, Lookout và Zimperium. Sáng kiến này được tạo ra để đảm bảo an toàn cho Google Play. Chúng tôi cùng nhau mong muốn nhanh chóng tìm ra các Ứng dụng có khả năng gây hại (PHA) và ngăn chặn những ứng dụng đó trước khi chúng được đưa lên Google Play.

Thông qua chương trình này, hệ thống phát hiện của Google Play Protect sẽ giao tiếp trực tiếp với các công cụ quét của từng đối tác. Việc này tạo ra thông tin mới về rủi ro ứng dụng khi các ứng dụng đang được đưa vào danh sách chờ phát hành. Các đối tác phân tích tập dữ liệu này và đóng vai trò như một bộ mắt quan trọng khác trước khi một ứng dụng xuất hiện trên Cửa hàng Play.

Giao tiếp và cộng tác

Sáng kiến Giảm thiểu phần mềm độc hại tạo ra thông tin hai chiều an toàn giữa Google và các đối tác của chúng tôi để chia sẻ thông tin về các mối đe dọa và mẫu mới ngay khi có sẵn. Điều này sẽ giúp phát hiện và giảm thiểu các ứng dụng có khả năng gây hại.

Việc giao tiếp mở giữa Google Play Protect và các đối tác của chúng tôi mang lại lợi ích cho mọi người liên quan và quan trọng nhất là giúp bảo vệ người dùng Android. Các đối tác của chúng tôi có nguồn cấp dữ liệu trực tiếp cho các mẫu GPP và chia sẻ kết quả quét trực tiếp với GPP. Tính minh bạch sẽ tạo ra một bầu không khí mở và cộng tác cho các đối tác và người dùng.

Đối tác của chúng tôi

Tất cả đối tác của chúng tôi đều nỗ lực trong thế giới bảo vệ điểm cuối và cung cấp các sản phẩm cụ thể để bảo vệ thiết bị di động và hệ sinh thái thiết bị di động. Họ sử dụng kết hợp công nghệ máy học và phân tích tĩnh/động để phát hiện các ứng dụng xấu trong môi trường hoang dã. Sau đó, họ phân tích các ứng dụng này để hiểu những gì khiến họ có hại cho người dùng và cuối cùng bảo vệ các cá nhân và tổ chức khỏi những mối đe dọa đó.