แอป App Defense Alliance

รับประกันความปลอดภัยของ Google Play และระบบนิเวศของแอปที่กว้างขึ้น App Defense Alliance มุ่งเน้นการปกป้องผู้ใช้โดยการป้องกันไม่ให้ภัยคุกคามเข้าถึงอุปกรณ์ของตนและปรับปรุงคุณภาพแอปในระบบนิเวศ
  • ปกป้องผู้ใช้ Android จากมัลแวร์และภัยคุกคามใหม่ๆ
  • ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรม และเราจะปกป้องได้ดียิ่งขึ้นเมื่อทำงานร่วมกัน
  • ให้ความรู้แก่นักพัฒนาแอปเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
  • มอบความโปร่งใสเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งระบบนิเวศ
  • ปรับตัวตามภัยคุกคาม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม