Uygulama Savunma Birliği

Google Play'in ve daha geniş uygulama ekosisteminin güvenliğini sağlama. App Defense Alliance, tehditlerin cihazlarına ulaşmasını engelleyerek ve ekosistemde uygulama kalitesini iyileştirerek kullanıcıları korumaya odaklanmıştır.
  • Android kullanıcılarını kötü amaçlı yazılımlardan ve yeni ortaya çıkan tehditlerden koruyun
  • Sektördeki iş ortaklarıyla ortak çalışın. Birlikte çalışırken daha iyi koruyoruz
  • Uygulama geliştiricilerine güvenlik ve gizlilikle ilgili en iyi uygulamalar konusunda eğitim verme
  • Ekosistemde güven oluşturmak ve kaliteyi artırmak için şeffaflık sağlayın
  • Yeni tehditlere, teknolojilere ve sektördeki değişikliklere uyum sağlama