Uygulama Savunma Birliği

Google Play'in ve geniş çaplı uygulama ekosisteminin güvenliğini sağlama. App Defense Alliance, tehditlerin cihazlarına ulaşmasını önleyerek ve ekosistem genelinde uygulama kalitesini artırarak kullanıcıları korumaya odaklanır.
  • Android kullanıcılarını kötü amaçlı yazılımlardan ve yeni tehditlerden koruma
  • Sektördeki iş ortaklarıyla birlikte çalışırız. Birlikte çalıştığımızda bizi daha iyi koruruz
  • Uygulama geliştiricilerini güvenlik ve gizlilikle ilgili en iyi uygulamalar konusunda eğitin
  • Ekosistem genelinde güven oluşturmak ve kaliteyi artırmak için şeffaflık sağlayın
  • Yeni tehditlere, teknolojilere ve sektör değişimlerine uyum sağlayın